Ład korporacyjny

Dowiedz się, jak zarządzamy

Kultura i zasady prowadzonej działalności, to obok oferty, najważniejszy jej filar.

 • Ład korporacyjny,

  inaczej nazywany także władztwem korporacyjnym bądź nadzorem właścicielskim, to w podstawowym sensie wszystkie zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją.
  Jest to więc cały system, normy i kadra, za pomocą której przedsiębiorstwo jest kierowane i kontrolowane.
 • Zarząd grupy

  Organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz postanowienia statutu spółki akcyjnej.

  Kamil Karcz

  Prezes Zarządu Lead Group S.A.

  Rada nadzorcza

  Organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzorczych nad działaniami spółki, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut .

  Mirosław Pietrzak

  Przewodniczący Rady Nadzorczej


  Daria Bercal

  Członek Rady Nadzorczej

  Janusz Karcz

  Członek Rady Nadzorczej

  ^