Spółki wiodące

LEAD GROUP S.A.
Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

LEAD GROUP S.A. S.K.
27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów

Zarząd

Prezes Zarządu
Kamil Karcz

Rada Nadzorcza
Mirosław Pietrzak (P)
Janusz Karcz
Daria Bercal

KIM JESTEŚMY?

O NAS

Holding Lead Group S.A. to dynamicznie rozwijający się holding spółek technologicznych działających w branżach fintech, ecommerce, marketingu (w szczególności opartego o reklamy we własnych sieciach afiliacyjnych), telekomunikacji, IT oraz szeroko pojętych usług B2C. Wchodzące w skład grupy spółki mają swoje siedziby w trzech miastach mieszczących się w dwóch województwach - małopolskim (Andrychów, Kraków) oraz śląskim (Sosnowiec).

Listę spółek działających w obrębie naszej grupy możesz znaleźć w zakładce Struktura grupy, z kolei marki dostarczane przez owe spółki znajdziesz na podstronie Nasze marki.

ZARZĄD

Organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz postanowienia statutu spółki akcyjnej.

  • Prezes Zarządu: Kamil Karcz

RADA NADZORCZA

Organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzorczych nad działaniami spółki, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut.

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Mirosław Pietrzak
  • Członek Rady Nadzorczej: Janusz Karcz
  • Członek Rady Nadzorczej: Daria Bercal

JAK DZIAŁAMY?

STRATEGIA GRUPY

Trzonem strategii holdingu Lead Group S.A. jest dywersyfikacja przychodów oparta na stałym udoskonalaniu i optymalizowaniu bieżących usług, a także ciągłym dostarczaniu nowych, które mogą stanowić uzupełnienie bieżącej oferty przedsiębiorstwa. Każdy kolejny produkt czy usługa uruchamiany przez przedsiębiorstwo jest wynikiem obserwacji rynku i jego zapotrzebowań.

Dzięki stworzeniu autonomicznego środkowiska w obrębie holdingu, każdy nowo oferowany produkt czy usługa jest kompleksowo wspierany przez zasoby dotychczasowo posiadane przez grupę (np. know-how, zaplecza marketingowe sieci afiliacyjnych czy bazy danych przy wykorzystaniu własnych narzędzi omnichannel communication), jak i jednocześnie jest motorem napędowym kolejnych (np. przyjmowanie płatności przez system płatności należący do grupy, emisja kampanii realizowanych przez grupę, czy sprzedaż dodatkowych produktów bądź usług przy okazji realizowania swojej głównej oferty).

Niewątpliwym atutem holdingu jest wysoka elastyczność we współdzieleniu jego zasobów poprzez poszczególnych jego uczestników, dostarczanie przez każdego z nich wartości dodanej dla pozostałych podmiotów w grupie przy jednoczesnym korzystaniu z zasobów oferowanych przez pozostałych członków, a także możliwość osiągnięcia synergii zarówno produktowej, jak i operacyjnej dzięki finansowaniu działalności wyłącznie ze swoich własnych środków.

MISJA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Misją Lead Group Holding jest dostarczanie kompleksowych usług najwyższej jakości, stawiając na innowacyjność i kompletność w zakresie oferty spółek oraz dbanie o zadowolenie zarówno Kontrahentów biznesowych, jak i Klientów indywidualnych. Holding na każdym etapie swojej działalności stara się stosować rozwiązania, które wychodzą na przeciw oczekiwaniom odbiorców jego usług.

Każda ze spółek w ramach naszej grupy stawia nie tylko na jakość swojej oferty, ale także na zapewnienie godziwych warunków pracy swoim pracownikom. Holding nie praktykuje rozliczeń w oparciu o tzw. umowy śmieciowe bądź samozatrudnienie, oferując swojej kadrze umowy na dogodnych warunkach w oparciu o umowy o pracę.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w każdego rodzaju akcje charytatywne, a także w inicjatywy przynoszące szeroko pojęte korzyści społeczne, np. unikanie tworzenia zbędnych dokumentacji papierowych, czy sponsoring lokalnego klubu sportowego.

Konsekwencją polityki prowadzonej przez holding było powołanie fundacji, której celem jest niesienie pomocy bezdomnym oraz wymagającym leczenia zwierzętom, a także aktywne wsparcie działalności schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt. Więcej o naszej fundacji możesz dowiedzieć się na podstronie Fundacja Lead Group.

WIĘCEJ

DO POBRANIA

Zachęcamy do pobrania dostępnych poniżej materiałów.

Księga Znaku
Lead Group

Pobierz

Logotyp
Lead Group Holding

Pobierz

Logotyp
Lead Group S.A.

Pobierz

Logotyp
Lead Group S.A. S.K.

Pobierz