Spółki w holdingu

Spółki matki

 • Nazwa: Lead Group S.A.
 • Kapitał zakładowy: 100 000 PLN /wniesiony w całości/
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762548225, Regon: 0000728782
 • KRS: 0000728782; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: Lead Group S.A. Spółka komandytowa
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
 • NIP: 5512637364, Regon: 381709223
 • KRS: 0000754704; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Spółki zależne

 • Nazwa: ePłatności sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
 • NIP: 5512627147, Regon: 365908633
 • KRS: 0000648389; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: ePłatności sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99,9% Lead Group S.A. S.K.; 0,1% ePłatności sp. z o.o./
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
 • NIP: 5512627897, Regon: 366165170
 • KRS: 0000655383; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 • Nazwa: eKonsument sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762562952, Regon: 382770035
 • KRS: 0000775035; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: eKonsument sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99% Lead Group S.A. S.K.; 1% eKonsument sp. z o.o./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762564075, Regon: 382949142
 • KRS: 0000779141; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 • Nazwa: TIPEO sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762563302, Regon: 382823033
 • KRS: 0000776326; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: TIPEO sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99% Lead Group S.A. S.K.; 1% TIPEO sp. z o.o./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762563897, Regon: 382920109
 • KRS: 0000779028; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 • Nazwa: Codesand sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 5512622078, Regon: 362002866
 • KRS: 362002866; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: Codesand sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99% Lead Group S.A. S.K.; 1% Codesand sp. z o.o./
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów
 • NIP: /spółka w organizacji/, Regon: /spółka w organizacji/
 • KRS: /spółka w organizacji/; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 • Nazwa: LEADERS sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: Stanisława Małachowskiego 7/II lok. 2, 41-200 Sosnowiec
 • NIP: 6793123567, Regon: 363827712
 • KRS: 0000604856; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: LEADERS sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99% Lead Group S.A. S.K.; 1% LEADERS sp. z o.o./
 • Siedziba: Stanisława Małachowskiego 7/II lok. 2, 41-200 Sosnowiec
 • NIP: 6793124029, Regon: 363906819
 • KRS: 0000606047; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 • Nazwa: Digital Goods sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /100% Lead Group S.A./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762550452, Regon: 380431270
 • KRS: 0000735170; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 • Nazwa: Digital Goods sp. z o.o. sp. k.
 • Udział w holdingu: 100% /99% Lead Group S.A. S.K.; 1% Digital Goods sp. z o.o./
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762558666, Regon: 381922939
 • KRS: 0000760589; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Spółki w konsorcjum

 • Nazwa: AVERO sp. z o.o.
 • Udział w holdingu: 100% /udział osobowy/
 • Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • NIP: 6762527973, Regon: 366964830
 • KRS: 0000672276; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
^