Spółki wiodące

LEAD GROUP S.A.
Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

LEAD GROUP S.A. S.K.
27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów

Zarząd

Prezes Zarządu
Kamil Karcz

Rada Nadzorcza
Mirosław Pietrzak (P)
Janusz Karcz
Daria Bercal

SPÓŁKI WIODĄCE

Główna spółka zarządzająca strukturą, posiadająca udziały we wszystkich zależnych spółkach zarządzających w grupie.

NIP: 6762548225
REGON: 380019605
KRS: 0000728782
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLNWniesiony w całości

Druga główna spółka w grupie, która posiadada większościowe udziały we wszystkich zależnych spółkach operacyjnych.

NIP: 5512637364
REGON: 381709223
KRS: 0000754704
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLNWniesiony w całości

SPÓŁKI ZALEŻNE

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

NIP: 5512627147
REGON: 365908633
KRS: 0000648389
Udział w holdingu: 100%- 100% Lead Group S.A.

Spółka operacyjna zarządzana przez ePłatności sp. z o.o., działająca w obszarze pośrednictwa finansowego i usług płatniczych. Działa na podstawie licencji przydzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego o numerze MIP10/2018.

NIP: 5512627897
REGON: 366165170
KRS: 0000655383
Udział w holdingu: 100%- 99,9% Lead Group S.A. S.K.
- 0,1% ePłatności sp. z o.o.

Spółka celowa powołana celem realizowania umów związanych z usługami płatniczymi wymagających najwyższych poziomów przepustowości.

NIP: 5512647167
REGON: 387677754
KRS: 0000873149
Udział w grupie: 100%- 100% udział osobowy

Spółka działająca w obszarze usług telekomunikacyjnych.

NIP: 6762527973
REGON: 366964830
KRS: 0000672276
Udział w grupie: 100%- 100% udział osobowy

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

NIP: 6762563302
REGON: 382823033
KRS: 0000776326
Udział w holdingu: 100%- 100% Lead Group S.A.

Spółka operacyjna zarządzana przez Affluencer sp. z o.o., działająca w branży reklamy, afiliacji oraz influencer marketingu.

NIP: 6762563897
REGON: 382920109
KRS: 0000779028
Udział w holdingu: 100%- 99% Lead Group S.A. S.K.
- 1% Affluencer sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

NIP: 6762562952
REGON: 382770035
KRS: 0000775035
Udział w holdingu: 100%- 100% Lead Group S.A.

Spółka operacyjna zarządzana przez eKonsument sp. z o.o., dostarczająca konsumentom wyspecjalizowanego wsparcia prawnego przy ich styku z podmiotami świadczącymi im usługi sprzedaży na odległość, a także dostarczająca podmiotom biznesowym usługi związane ze świadczeniem przez nich usług na rzecz konsumentów.

NIP: 6762564075
REGON: 382949142
KRS: 0000779141
Udział w holdingu: 100%- 99% Lead Group S.A. S.K.
- 1% eKonsument sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

NIP: 5512622078
REGON: 362002866
KRS: 0000558233
Udział w holdingu: 100%- 100% Lead Group S.A.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

NIP: 6793123567
REGON: 363827712
KRS: 0000604856
Udział w holdingu: 100%- 100% Lead Group S.A.

Spółka operacyjna zarządzana przez Leaders sp. z o.o., dostarczająca usługi związane z branżami omnichannel communication, sieci afiliacyjnych oraz programów partnerskich.

NIP: 6793124029
REGON: 363906819
KRS: 0000606047
Udział w holdingu: 100%- 99% Lead Group S.A. S.K.
- 1% Leaders sp. z o.o.

Spółka specjalizująca się w kosmetyce samochodowej, aplikacji folii ochronnych oraz modyfikacji samochodów.

NIP: 5512660995
REGON: 525807897
KRS: 0001044365
Udział w holdingu: 50% Lead Group S.A. S.K.

PODMIOTY W ZARZĄDZANIU

Podmiot nieprowadzący działalności komercyjnej, powołany przez Lead Group Holding celem niesienia pomocy bezdomnym oraz wymagającym leczenia zwierztom, a także wspierającym działalność schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt.

NIP: 5512642052
REGON: 384610353
KRS: 0000808099
Fundatorzy: 100%- 100% Lead Group S.A. S.K.