L E A D

Spółki wiodące

LEAD GROUP S.A.
Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

LEAD GROUP S.A. S.K.
27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów

Zarząd

Prezes Zarządu
Kamil Karcz

Rada Nadzorcza
Mirosław Pietrzak (P)
Janusz Karcz
Daria Bercal

SPÓŁKI WIODĄCE

Lead Group S.A.

Główna spółka zarządzająca strukturą, posiadająca udziały we wszystkich zależnych spółkach zarządzających w grupie.

 • NIP: 6762548225

 • REGON: 380019605

 • KRS:0000728782

 • Kapitał zakładowy:100 000,00 PLN
  Wniesiony w całości
 • SIEDZIBA: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Lead Group S.A. Spółka komandytowa

Druga główna spółkaw grupie, która posiadada większościowe udziały we wszystkich zależnych spółkach operacyjnych.

 • NIP: 5512637364

 • REGON: 381709223

 • KRS:0000754704

 • Wkłady wspólników:500 000,00 PLN
  Wniesione w całości
 • SIEDZIBA: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów

SPÓŁKI ZALEŻNE

ePłatności Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 5512627147

 • REGON: 365908633

 • KRS:0000648389

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów

ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez ePłatności sp. z o.o., działająca w obszarze pośrednictwa finansowego i usług płatniczych. Działa na podstawie licencji przydzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego o numerze MIP10/2018.

 • NIP: 5512627897


 • REGON: 366165170


 • KRS: 0000655383


 • Udział w holdingu:100%
  - 99,9% Lead Group S.A. S.K.
  - 0,1% ePłatności sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów

Affluencer Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 6762563302

 • REGON: 382823033

 • KRS:0000776326

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów

Affluencer Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez Affluencer sp. z o.o., działająca w branży reklamy, afiliacji oraz influencer marketingu.

 • NIP: 6762563897


 • REGON: 382920109


 • KRS:0000779028


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% Affluencer sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów

eKonsument Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 6762562952

 • REGON: 382770035

 • KRS:0000775035

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

eKonsument Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez eKonsument sp. z o.o., dostarczająca konsumentom wyspecjalizowanego wsparcia prawnego przy ich styku z podmiotami świadczącymi im usługi sprzedaży na odległość, a także dostarczająca podmiotom biznesowym usługi związane ze świadczeniem przez nich usług na rzecz konsumentów.

 • NIP: 6762564075


 • REGON: 382949142


 • KRS:0000779141


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% eKonsument sp. z o.o.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Codesand Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 5512622078

 • REGON: 362002866

 • KRS:0000558233

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Organic Codesand Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez Codesand sp. z o.o., zajmująca się dostarczaniem usług opartych o ruch organiczny z wyszukiwarek.

 • NIP: 6762579384


 • REGON: 385837930


 • KRS:0000835433


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% Codesand sp. z o.o.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Leaders Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 6793123567

 • REGON: 363827712

 • KRS: 0000604856

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: ul. S. Małachowskiego 7/II lok. 2
  41-200 Sosnowiec

Leaders Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez Leaders sp. z o.o., dostarczająca usługi związane z branżami omnichannel communication, sieci afiliacyjnych oraz programów partnerskich.

 • NIP: 6793124029


 • REGON: 363906819


 • KRS: 0000606047


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% Leaders sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. S. Małachowskiego 7/II lok. 2
  41-200 Sosnowiec

Digital Goods Sp. z o.o.

Spółka zarządzająca, pełniąca rolę komplementariusza operacyjnej spółki komandytowej.

 • NIP: 6762550452

 • REGON: 380431270

 • KRS: 0000735170

 • Udział w holdingu:100%
  - 100% Lead Group S.A.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Digital Goods Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez Digital Goods sp. z o.o., dostarczająca serwisy informacyjne, multimedialne oraz rozrywkowe kategorii B2C.

 • NIP: 6762558666


 • REGON: 381922939


 • KRS: 0000760589


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% Digital Goods sp. z o.o.
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

Nojo Digital Goods Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka operacyjna zarządzana przez Digital Goods sp. z o.o., dostarczająca serwisy informacyjne, multimedialne oraz rozrywkowe kategorii B2C.

 • NIP: 6443553882


 • REGON: 385851521


 • KRS: 0000835602


 • Udział w holdingu:100%
  - 99% Lead Group S.A. S.K.
  - 1% Digital Goods sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. S. Małachowskiego 7/II lok. 2
  41-200 Sosnowiec

SPÓŁKI W KONSORCJUM

AVERO Sp. z o.o.

Spółka działająca w obszarze usług telekomunikacyjnych.

 • NIP: 6762527973

 • REGON: 366964830

 • KRS:0000672276

 • Udział w grupie:100%
  - 100% udział osobowy
 • Siedziba: Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

PODMIOTY W ZARZĄDZANIU

Fundacja Lead Group

Podmiot nieprowadzący działalności komercyjnej, powołany przez Lead Group Holding celem niesienia pomocy bezdomnym oraz wymagającym leczenia zwierztom, a także wspierającym działalność schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt.

 • NIP: 5512642052

 • REGON: 384610353

 • KRS: 0000808099

 • Fundatorzy: 100%
  - 100% Lead Group S.A. S.K.
 • Siedziba: ul. 27 Stycznia 9
  34-120 Andrychów